Met een groslijstsystematiek bepaalt u de manier waarop u bedrijven voor onderhandse aanbestedingen gaat selecteren. Maar weet u hoe u zo’n systematiek opzet? En waar u in de praktijk op moet letten? Onze expert, Leen Valk, heeft voor u de 5 grootste valkuilen op een rij gezet. En geeft u tips om ze te voorkomen. In deze mail valkuil en tip 3 (lees hier Tip 1 en Tip 2)

Valkuil 3: Selectie en Past Performance is onvoldoende gekoppeld

De motiveringsplicht uit de Aanbestedingswet en de frustratie van overheidsopdrachtgevers over het ontbreken van klantgerichtheid bij veel aannemers hebben ervoor gezorgd dat steeds meer overheden prestatiemeten of Past Performance toepassen. Ik beveel dat iedereen van harte aan. Toen ik nog projectleider was van de asfaltreconstructies bij de gemeente Ede ben ik daar op mijn eigen projecten mee begonnen en de resultaten zijn fantastisch. Prestatiemeten stuurt nog veel meer dan EMVI dat doet op het daadwerkelijke resultaat dat gedurende het werk wordt geleverd en het kost bijzonder weinig tijd.

Vaak hoor ik bij gemeenten dat ze eerst een ‘overgangsjaar’ willen waarin ze Past Performance informatie gaan opbouwen. Ik ben daar geen voorstander van. Juist wanneer je Past Performance direct inzet vanaf de inwerkingtreding van de groslijst-systematiek zie je dat er urgentie ontstaat om de prestaties ook echt te gaan meten. Gemeenten boven de 100.000 inwoners hebben in de regel voldoende aanbestedingen om zelf voldoende Past Performance data op te bouwen. Heb je als overheid minder aanbestedingen per jaar? Maak dan afspraken met omliggende gemeenten om Past Performance informatie regionaal te delen. Een prachtig voorbeeld van een klant van ons die regionaal gegevens deelt zijn de Drechtsteden: 7 gemeenten rondom Dordrecht delen daar regionaal de prestaties van aannemers en hanteren een uniforme groslijst-systematiek.

Tip 3: Zet prestatiemeten of Past Performance in. Doe dat bij voorkeur als je start met een groslijst-systematiek. Het helpt om prestaties echt te gaan meten.

Direct een vliegende start maken?

Wilt u in één dag alles leren over het toepassen van groslijsten! Maak dan een vliegende start met de training ‘Groslijsten en prestatiemeten voor aanbesteders’. De training wordt door Leen Valk gegeven op dinsdag 3 juli 2018. Het is een initiatief van CROW, NIAC en EMVI-prestatiemeting. Mis deze unieke training niet en reserveer een plek.

Meer info