Voor elke aanbestedende dienst is een slimme groslijst-systematiek voor onderhandse aanbestedingen een ultieme manier om kwalitatief goed werk te krijgen, lokale MKB-ondernemers te laten excelleren en organisatiedoelstellingen zoals SROI op een eenvoudige en effectieve manier te stimuleren.

Onze expert, Leen Valk, heeft voor u de 5 grootste valkuilen bij het werken met een groslijst-systematiek op een rij gezet. En geeft u tips om ze te voorkomen. In deze mail valkuil en tip 4 (lees hier de rest van de tips).

Valkuil 4: Te weinig ruimte voor het selecteren van de meest geschikte aannemer

De laatste jaren is er door de opkomst van Best Value, het gedachtegoed van prof. Dean Kashiwagi, veel aandacht voor het selecteren van de expert. Dit ogenschijnlijk simpele inzicht is extreem belangrijk voor een lekker lopend project. Immers, een expert behoeft minder controle, is vaak zelfs goedkoper omdat hij zijn taken en risico’s goed beheerst en voert de taak ook nog eens sneller uit dan iemand met minder kennis en ervaring.

Een groot probleem in Nederland is dat we ons bij het selecteren van de expert blind staren op EMVI. Met uitgewerkte inschrijvingsleidraden en gunningscriteria proberen we het beste uit de markt te halen. Aan de stap daarvoor: wie laten we überhaupt een aanbieding doen, wordt in de regel veel te weinig aandacht besteed.

Groslijsten lijken in eerste instantie tegenstrijdig met het gedachtegoed van prof. Kashiwagi. Er mogen immers bedrijven die aan minimale competenties voldoen meedingen naar opdrachten. Voor ‘standaard’ werk voldoet het systeem van minimale competenties in combinatie met prestatiemeten uitstekend. Maar voor de projecten waar specifieke vaardigheden worden geëist op proces of product is wat extra’s nodig. Ik ben een groot voorstander van de nadere selectie binnen een groslijst.

Een voorbeeld: Als gemeente heb je een groslijst voor aanleg van riolering. Wanneer je nu een complexe put of riolering in verontreinigd grondwater hebt, zit je niet te wachten op een aannemer die alleen wat rechte strengen van een riool rond 300 heeft aangelegd bij een bouwrijpbestek. In dat geval vraag je binnen de groslijst ‘riolering’ of en in hoeverre de bedrijven aantoonbaar beschikken over de aanvullende competenties voor het realiseren van dat specifieke project. Zeker wanneer die bedrijven beschikken over prestatie-informatie die betrekking heeft op het eerder uitgevoerde werk geeft dat de zekerheid dat je de beste partij selecteert. Op deze manier kun je groslijsten ook wat algemener houden en hoef je niet te veel gedetailleerde groslijsten aan te maken. Bij groslijsten voor ingenieursdiensten pas ik de nadere selectie veelvuldig toe.

Tip 4: Selecteer binnen een groslijst zelf. Zeker voor projecten waar specifieke kennis en vaardigheden vereist zijn. Op deze wijze kun je de groslijsten ook wat generieker houden.

Direct een vliegende start maken?

Wilt u in één dag alles leren over het toepassen van groslijsten! Maak dan een vliegende start met de training ‘Groslijsten en prestatiemeten voor aanbesteders’. De training wordt door Leen Valk gegeven op dinsdag 3 juli 2018. Het is een initiatief van CROW, NIAC en EMVI-prestatiemeting. Mis deze unieke training niet en reserveer een plek.

Meer info